Excellence BC ще ви помогне да спазите всички регулаторни изисквания на данъчните власти и да намалите данъчния риск, както и ще ви консултира как да оптимизирате разходите си според типа на вашата организация.

  • Регистриране на фирми в Националната агенция за приходите като данъкоплатец;
  • Регистриране на фирми в Националната агенция за приходите за целите на ДДС – първоначално с регистрацията на дружеството или след регистрацията на фирма и достигане на необходимия праг за това;
  • Назначаване на акредитиран представител в България за данъчни цели;
  • Подкрепа и представителство на нашите клиенти по време на всякакви данъчни проверки, данъчни ревизии, данъчни процедури;
  • Подаване на данъчни и ДДС декларации;