Excellence BC ще ви съдейства при подготовката на всички необходими документи и преговори с банкови институции за кредитиране, със или без европейско финансиране.

  • Добре установени бизнес отношения с търговските банки в страната;
  • Подкрепа при откриване на резидентни / нежилищни фирмени / индивидуални банкови сметки;
  • Предварителна подготовка и изпращане на документи за одобрение до търговските банки;
  • Подкрепа при кандидатстване за фирмени / индивидуални заеми;
  • Предприемане на преговори с цел преструктуриране / разсрочване на необслужвани заеми;
  • Консултиране относно възможности за участие в търгове за придобиване на необслужвани заеми;
  • Консултиране относно опции за инвестиране в реализирани активи.